Hong Cuong
Hong Cuong
Sản phẩm Mô tả Giá bán Sẳn hàng
STM8S105K4

Click hình để xem chi tiết

STM8S105K4

STM8S105K4 chứa firmware mạch led 16 cổng

8 bit ST Microcontroller (chính hãng)
16KB Flash, 1KB EEPROM, 2 KB RAM
Kiểu chân LQFP 32

 

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
30,000
50
29,000
100
28,000
870
STM8S105S4

Click hình để xem chi tiết

STM8S105S4

STM8S105S4 chứa firmware mạch led 32 cổng

8 bit ST Microcontroller (chính hãng)
16KB Flash, 1KB EEPROM, 2 KB RAM
Kiểu chân LQFP 32

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
35000
50
34000
100
33000
195
STM8S105S4T6

Click hình để xem chi tiết

STM8S105S4T6

ST Microcontroller (16KB Flash, 1KB EEPROM)

8 bit ST Microcontroller (chính hãng)
16KB Flash, 1KB EEPROM, 2 KB RAM
Kiểu chân LQFP 48

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
30,000
25
27,000
50
26,000
100
25,000
648