Hong Cuong
Hong Cuong
Hong Cuong

Click vào hình để xem cỡ đầy đủ!

Mã hàng
: 74HC595D
Hãng sản xuất
: China
Chủng loại
: Họ 74 & Logic & Driver
Lượt xem
: 963
Số lượng còn
: >1,000
Giá bán
: 1,200
Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,200
1,000
1,100
THÔNG TIN CHI TIẾT

The 74HC595 consists of an 8−bit shift register and an 8−bit D−type latch with three−state parallel outputs

machdien.vn