Hong Cuong
Hong Cuong
Sản phẩm Mô tả Giá bán Sẳn hàng
APM4953 Dual P Channel MosFet

Click hình để xem chi tiết

APM4953 Dual P Channel MosFet

4953 Dual P-Channel Enhancement Mode Mosfet
Advanced Trench Process Technology
High Density Cell Design for Ultra Low On-Resistance
-30V / -4,9A / 49mOhm

Package: SOIC (8-pin)
Hãng sản xuất: Anpec

 

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,500
1,000
1,100
2,500
1,000
995 con