Hong Cuong
Hong Cuong

 

Hình 1: Bản đồ hướng dẫn đường đi (nhìn xa) tới địa chỉ: 33 T6 Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

 

 

 

Hình 2: Bản đồ hướng dẫn đường đi (nhìn gần) tới địa chỉ: 33 T6 Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh