Hong Cuong
Hong Cuong
Sản phẩm Mô tả Giá bán Sẳn hàng
74HC595N

Click hình để xem chi tiết

74HC595N

The 74HC595 consists of an 8−bit shift register and an 8−bit D−type latch with three−state parallel outputs

 

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,500
1,000
1,400
> 1,000
74HC595D

Click hình để xem chi tiết

74HC595D

The 74HC595 consists of an 8−bit shift register and an 8−bit D−type latch with three−state parallel outputs

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,200
1,000
1,100
>1,000
74HC164N

Click hình để xem chi tiết

74HC164N

8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,800
1,000
1,700
>1,000
ULN2803APG

Click hình để xem chi tiết

ULN2803APG

8 kênh NPN Darlington Transistor Array

Dòng và áp trên mỗi kênh 50V 500mA

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
2,500
1,000
2,300
> 1,000
ULN2803AG

Click hình để xem chi tiết

ULN2803AG

 8 kênh NPN Darlington Transistor Array

Dòng và áp trên mỗi kênh 50V 500mA

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
2,000
1,000
1,900
>1,000
ULN2003APG

Click hình để xem chi tiết

ULN2003APG

7 kênh NPN Darlington Transistor Array

Dòng và áp trên mỗi kênh 50V 500mA

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,800
1,000
1,700
>1,000
ULN2003AG

Click hình để xem chi tiết

ULN2003AG

 7 kênh NPN Darlington Transistor Array

Dòng và áp trên mỗi kênh 50V 500mA

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
100
1,500
1,000
1,400
>1,000
MC33035DW

Click hình để xem chi tiết

MC33035DW

Brushless DC Motor Controller

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
35,000
10
30,000
29
MC33039

Click hình để xem chi tiết

MC33039

Closed Loop Brushless Motor Adapter

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
30,000
10
25,000
29
TC4584

Click hình để xem chi tiết

TC4584

 The TC4584B is the 6-circuit inverter having the Schmitt trigger function at the input terminal.

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
25,000
10
24,000
25,00