Hong Cuong
Hong Cuong
Sản phẩm Mô tả Giá bán Sẳn hàng
MC14504BCP

Click hình để xem chi tiết

MC14504BCP

 The MC14504B is a hex non–inverting level shifter using CMOS technology. The level shifter will shift a TTL signal to CMOS logic levels for any CMOS supply

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
26,000
10
25,000
10
MC14049BCP

Click hình để xem chi tiết

MC14049BCP

 The MC14049B Hex Inverter/Buffer and MC14050B Noninverting

Số lượng
Giá bán (VNĐ)
1
26,000
10
25,000
10